Obuka viljuškarista

Tehnik Sistem organizuje testiranje za stručno osposobljavanje radnika za bezbedan rad pri rukovanju viljuškarom, teleskopskim viljuškarom, kao i građevinskim mašinama, koje uključuje i sticanje uverenja o položenom ispitu.
Prema članu 27. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon) Poslodavac je dužan da izvrši osposobljavanje zaposlenog za bezbedan i zdrav rad kod zasnivanja radnog odnosa, odnosno drugog radnog angažovanja, premeštaja na druge poslove, prilikom uvođenja nove tehnologije ili novih sredstava za rad ili promene opreme za rad, kao i kod promene procesa rada koji može prouzrokovati promenu mera za bezbedan i zdrav rad.
Imajući u vidu učestalost nesreća na radnom mestu ,naročito u oblasti transporta,uzrokovanih u većini slučajeva NEPAŽNJOM i NESTRUČNIM rukovanjem,moralna i zakonska obaveza svakog poslodavca je da svoje osoblje unutrašnjeg transporta stručno osposobi za rad na ovakvim mašinama.
Cenovnik obuke i sertifikacije kandidata
Validni cenovnik za 2019 godinu
Broj kandidata Cena po kandidatu
Od 1 - 2 kandidata 15.000 + PDV
Više od 2 kandidata popust 10%